Kolejna zrealizowana inwestycja mostowa w powiecie myślenickim tym razem w gminie Tokarnia w miejscowości Bogdanówka. Inwestycja objęła rozbiórkę starego i w jego miejscu budowę nowego obiektu mostowego oraz przebudowę dojazdów o łącznej długości blisko 1 km z jezdnią o szerokości 6 m, wraz z odwodnieniem a także utwardzonymi i gruntowymi poboczami. Inwestycja Powiatu Myślenickiego została objęta dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego i Gminy Tokarnia.


Wartość robót: 2 mln 606 tys. zł.