Cztery kolejne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych zostały doświetlone.

  • • Przejście na ul. 3-go Maja (dr. powiat. nr K1935) w Myślenicach,
  • • Przejście na ul. H. Sienkiewicza (dr. powiat. nr K1943) w Myślenicach,
  • • Przejście na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kawęciny, Ogrodowa (dr. powiat. nr K1947) w Sieprawiu,
  • • Przejście k. szkoły (dr. powiat. nr K1923) w Stróży.

W tych miejscach z końcem roku zostały zamontowane wysięgniki ze znakami D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod nimi za pomocą lamp LED.
Łączny koszt tych czterech instalacji wyniósł 158 tys. 670 zł i pokryty został w całości ze środków Powiatu Myślenickiego.