Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora zarządu dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od pracy.