Przy wsparciu finansowym ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przebudowane zostaną kolejne trzy obiekty mostowe w ciągach dróg powiatowych. Na pierwszym z nich zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia (przy skrzyżowaniu z inną drogą powiatową nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka prace już się rozpoczęły. Pozostałe dwa obiekty to most w centrum Tokarni w ciągu tej samej drogi powiatowej nr K1685 oraz most na ul. Wolności w Sułkowicach będącej odcinkiem drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice. Teren budowy został przekazany Wykonawcy, który przystąpił do organizacji placu budowy i samych robót. Każdy z przebudowanych obiektów będzie spełniał standardy z zakresu nośności, parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość robót: ok. 2 mln zł.
Dofinansowanie uzyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej to: 915 tys. 833 zł.