Trwa remont odcinka drogi powiatowej nr K1943 w miejscowości Krzyszkowice o dł. ok 1,8 km. Odcinek ten stanowi uzupełnienie pomiędzy przebudowywanymi obecnie skrzyżowaniami z odcinkami drogi powiatowej K1943 w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw. Remont obejmie nawierzchnię jezdni, poboczy, chodnika, odwodnienia oraz likwidację tzw. przełomów w jezdni. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 mln 375 tys. zł