Dobiegły końca prace w Sieprawiu. Przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr K1951 w miejscowości Siepraw, o długości ok. 985 m. W ramach tej inwestycji przebudowana została jezdnia, wykonano poszerzenia jezdni, peron przystankowy, przebudowane zostały pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdy oraz odwodnienie drogi. Miejsca niebezpieczne wyposażono w bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie poziome. Inwestycja podzielona została na dwa zadania obejmujące wykonanie nawierzchni i chodników. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.

Dodatkowo ze środków Powiatu Myślenickiego wykonano nową nawierzchnię jezdni na docinku ok. 0,3 km od przebudowanego odcinka do granicy powiatu.