W miejscowości Tokarnia - centrum na drodze K1685 – Pcim – Tokarnia – Jordanów, zostały zakończone prace związane z remontem nawierzchni bitumicznej na długości 280 m. Obecnie trwają prace związane z oznakowaniem poziomym tj. malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych. Wartość robót: ok. 121 000,00 zł.