W tym tygodniu rozpoczęły się prace w miejscowości Tokarnia na drodze powiatowej K1921 od skrzyżowania z drogą K1685 – Pcim -Tokarnia - Jordanów w stronę Skomielnej Czarnej. Zostanie wykonany nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem jezdni na długości 950m. Przewidywanie zakończenie prac do 15.10.2019r. Wartość robót ok. 635 000,00 zł.