Dobiegają końca prace związane z budową chodnika w miejscowości Siepraw - Kawęciny droga powiatowa K1947 na długości ok. 400 m wraz z dwoma zatokami autobusowymi. Wartość robót ok. 294 000,00 zł.