Trwają prace przy drodze K1935 w miejscowości Jasienica, Gmina Myślenice związane z rozbiórką i budową mostu wraz z przebudową dojazdów na odcinku ok. 1 km. Zakres drogowy polega na wykonaniu poszerzenia jezdni, chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem drogi. Wartość robót wynosi ok. 4 000 000,00 zł.