Obecnie trwają prace na drodze powiatowej K1960 Kawec -Gruszów na długości ok. 800 m od skrzyżowania K1961 miejscowość Kawec w stronę miejscowości Mierzeń. Prace polegają na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi tj. wycinka zakrzaczeń i oczyszczenie rowów. Wartość robót ok. 324 000,00 zł