W związku z pytaniami, które docierają do ZDP publikujemy standardy odśnieżania obowiązujące na naszych drogach (są one załącznikiem do przetargu na utrzymanie zimowe dróg). Oferenci między innymi od nich uzależnili ceny, które podali.

W skrajnych sytuacjach pogodowych standardy te dopuszczają ośmio lub dwudziesto-cztero godzinne przerwy w komunikacji. Prosimy więc kierowców o wyrozumiałość i dobre, zimowe przygotowanie pojazdów. Wykaz dróg do utrzymania zawierający informacje o obowiązującym standardzie można znaleźć na naszej stronie w dziale „Zamówienia publiczne”, w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2015.

Więcej…

Prace kończące budowę dodatkowej przeprawy przez potok Bysinka (wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna) – będą prowadzone w piątek i sobotę 23 i 24 października. Część z nich będzie odbywać się z zawężeniem pasów ruchu. Najpoważniejsze utrudnienia związane będą z wykonaniem jezdni w stronę miasta. Wtedy trzeba liczyć się z około sześciogodzinnym zamknięciem ulicy Słowackiego. Do miasta można się wtedy będzie dostać przez zjazd w ulicę Daszyńskiego. Kłopot z dojazdem zaprocentuje większą trwałością nawierzchni ze względu na to, że będzie ona wykonana w całości – bez tzw. szwu.

Prace związane z kanalizacją skrzyżowania ulic Słoneczna/Słowackiegfo rozpoczną się w nocy z 08 na 09 września (z wtorku na środę). Technologia robót zmusi wykonawcę wyjątkowo do zamknięcia połówki jezdni w stronę DEKADY (w tym kierunku przepuszczene będą tylko autobusy). Pozostałe roboty będą prowadzone z ograniczeniem szerokości jezdni, bez jej zamknięcia.

Informujemy, że z dniem 1 września 2015 wprowadzone zostanie nowe oznakowanie północnego odcinka ulicy Mickiewicza. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.
Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe znaki pionowe zakazujące wjazdu w ulicę Mickiewicza od strony Słowackiego.

 

Inwestycja "Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo" prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach zajęła I miejsce w plebiscycie internetowym "Modernizacja Roku 2012".

Wszystkim internautom, którzy oddali głos na nasze rondo serdecznie dziękujemy!

 

Dyplom za zającie I miejsca:

 

 

Zdjęcia z motoparalotni wykonane przez Pana Łukasza Ślusarczyka.

 

Więcej artykułów…