W dniu dzisiejszym weszła wahadłowa organizacja ruchu na moście nad Rabą w kierunku Osieczan. Podniesienie tonażu mostu do pełnych 40 t nośności oraz jego modernizacja potrwają zapewne do lipca. Utrudnienia w ruchu mogą powodować niewydolność ronda im Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego. Prosimy więc o rozważenie dojazdu do i z kierunku Osieczan sugerowanymi objazdami pokazanymi na poniższym rysunku

Wykonawca przebudowy dróg powiatowych nr K1949 Siepraw-Czechówka i K1953 Brzączowice-Gorzków-Wieliczka zamyka następne odcinki drogi nr K1953 Brzączowice-Gorzków rozpoczynając od skrzyżowania z drogą K1949 Siepraw-Czechówka. Dzięki zamknięciu drogi nawierzchnia bitumiczna ścieralna będzie położona całą szerokością jezdni (bez szwu) co zwiększy jej trwałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczony został schemat objazdu

Wykonawca przebudowy dróg powiatowych nr K1949 Siepraw-Czechówka i K1953 Brzączowice-Gorzków-Wieliczka zamyka odcinkami drogę nr K1953 rozpoczynając od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW967. Dzięki zamknięciu drogi nawierzchnia bitumiczna ścieralna będzie położona całą szerokością jezdni (bez szwu) co zwiększy jej trwałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczony został schemat objazdu

ZDP jest na etapie rozstrzygania przetargu na zadanie pod nazwą: PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016641 NA POTOKU BYSINKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1977 – UL. PIŁSUDSKIEGO W MYŚLENICACH W KM 0+010 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SĄSIADUJĄCEGO SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR K1935 – UL. SŁOWACKIEGO I DROGI K1973 – UL. ŻEROMSKIEGO. Zadanie to dofinansowane będzie z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. Przebudowa mostu to podniesienie jego nośności do 40t, zmiana geometrii najazdów, poszerzenie chodników, nowe kapy chodnikowe i bariery. W przypadku skrzyżowania naszym zamierzeniem jest stworzenie większej przestrzeni akumulacyjnej, która w godzinach szczytu może wchłonąć tworzący się „korek” powodując, że wyjazd z ulicy Żeromskiego będzie możliwy nie tylko dzięki uprzejmości jadących w ciągu głównym. Poprawiamy zarazem bezpieczeństwo zmieniając przejście dla pieszych przed szkołą nr 2 na dwudzielne z azylem, a także stwarzamy rodzicom pragnącym dowieść dzieci do szkoły miejsce, gdzie będą się mogli bezpiecznie zatrzymać nie tamując ruchu (dwie zatoczki położone wzdłuż ulicy Żeromskiego). Uwzględniliśmy również głosy mieszkańców pobliskich wspólnot mieszkaniowych powiększając teren zielony i łącząc go z otoczeniem bloków.

 

 

Ze względu na stale rosnący strumień pojazdów ZDP musi dbać o utrzymanie przejezdności istniejących dróg poprzez zachowanie maksymalnej płynności ruchu. Przebudowa skrzyżowania Słowackiego/ Żeromskiego niesie ze sobą elementy tego typu. Są to: rozdzielenie strumieni pojazdów skręcających w ulicę Piłsudskiego od zawracających poprzez dodanie trzeciego pasa oraz umożliwienie płynnej jazdy na wylocie z mostu będącego przedłużeniem ulicy Żwirki i Wigury (inny profil wylotu i zamiana znaku B-20 STOP na  A-7 ustąp pierwszeństwa) . W tym miejscu musimy prosić kierowców zbliżających się do skrzyżowania od strony S7 o zachowanie rozsądku. Przekroczenie prędkości maksymalnej, szczególnie z tego kierunku może bowiem powodować zagrożenie dla pieszych na przejściu tuż przed mostem oraz problemy z płynnym wyjazdem, czy ze zmianą pasa ruchu sprawiając, że te manewry staną się również mniej bezpieczne.

Dziękujemy za cierpliwość wszystkim kierowcom. Dziś odbył się odbiór przebudowy ulicy Słonecznej. Wszystkie prace zakończono.

 

Dziękujemy za cierpliwość wszystkim kierowcom. Dziś odbył się odbiór przebudowy ulicy Słonecznej. Wszystkie prace zakończono.
Więcej artykułów…