Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

?REMONT , ODBUDOWA POMOSTU MOSTU NA POTOKU BYSINKA W MYśLENICACH? 

Więcej…

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 18268 Pcim-Tokarnia-Jordanów w m.Tokarnia odc.dł.370mb". 

Więcej…

Opracowanie dokumentacji projektowej : 
Zadanie Nr 1 "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mylenicach od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul.Jagiellońskąsudskiego
Zadanie Nr 2 " Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Mylenicach wraz z budową chodnikóbrowskiego w Myślenicach wraz z budową chodników w km 0+100 - 1+050" - odcinek od 

Więcej…