Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

pozostałych po zlikwidowanym ZDP - Rejonie Robót Drogowych w Myślenicach.

Więcej…

Ochronę i dozór mienia w obiektach należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Baza Myślenice i Baza Bysina.

Więcej…

" Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2004 r"

Więcej…

? Wynajem samochodu osobowego z kierowcą w 2004 r?

Więcej…

" Bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2004 r "
Zad.Nr 1 Remonty cząstkowe dróg i ulic powiatowych 
Zad. Nr 2 Oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic powiatowych 

Więcej…

" Wynajem samochodu osobowego na 5 osób " w okresie od 15.01.2004r - 31.12.2004r. w ZDP Myślenice". 

Więcej…

Dzierżawa działki o powierzchni 39,6 m. kw. na działalnoć handlową

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w okresie od 01.01.2004r - 31.03.2004r. w ZDP Myślenice 

Więcej…

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 

Więcej…

Bieżące zimowe i letnie utrzymanie sieci dróg powiatowych Powiatu Myślenickiego przez trzy lata (2004-2006) przy częściowym wykorzystaniu majątku Powiatu.(PKWiU: 45.23.1) 

Więcej…