Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej : 
Zadanie Nr 1 "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mylenicach od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul.Jagiellońskąsudskiego
Zadanie Nr 2 " Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Mylenicach wraz z budową chodnikóbrowskiego w Myślenicach wraz z budową chodników w km 0+100 - 1+050" - odcinek od 

Więcej…