Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2019 R.

Więcej…

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2019 R.

Więcej…

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1966 UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+480 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1963 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA RONDO W MIEŚCIE MYŚLENICE – WYKONANIE RONDA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY CEGIELSKIEGO

Więcej…

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019 - POWIAT MYŚLENICKI

Więcej…

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1625 TENCZYN – GLISNE I K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI: ZADANIE NR 1 – BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI W KM 2+012 – 2+516 W MIEJSCOWOŚCI RACIECHOWICE, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA W KM 4+075– 4+302, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1966 UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+480 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1963 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA RONDO W MIEŚCIE MYŚLENICE – PRZEBUDOWA UL. CEGIELSKIEGO OD KM 0+060 DO KM 0+480

Więcej…

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1930 POZNACHOWICE – LIPNIK, K1951 SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE ORAZ K1956 DOBCZYCE – STADNIKI – GDÓW

Więcej…

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA W KM 6+560 – 7+230 I K1923 MYŚLENICE – STRÓŻA – ZARABIE – PCIM – PORĘBA – TRZEMEŚNIA W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA W KM 1+050 – 1+310

Więcej…