Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1951 SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE OD KM 2+678 DO KM 3+448 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

Więcej…

Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu

Więcej…

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2018 R.

Więcej…

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW W KM 4+800

Więcej…

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1953 BRZĄCZOWICE – GORZKÓW OD KM 0+013 DO KM 4+116 W MIEJSCOWOŚCIACH: STOJOWICE, CZECHÓWKA, BIEŃKOWICE ORAZ K1949 CZECHÓWKA – STOJOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+809 W MIEJSCOWOŚCIACH: CZECHÓWKA, STOJOWICE

Więcej…

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2018 R.

Więcej…

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Więcej…

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Więcej…

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1931 DOBCZYCE – KORNATKA – ZASAŃ W KM 2+180 – 2+900

Więcej…

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018- POWIAT MYŚLENICKI

Więcej…