PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorysy i przedmiary

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania