REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorysy i przedmiary

Załączniki edytowalne

Poprawiony przedmiar i kosztorys - chodnik

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania