ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1935 MYŚLENICE – BYSINA – JASIENICA W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA W KM 5+600 WRAZ Z DOJAZDAMI

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dokumentacja

Oferta cenowa z załącznikami

Kosztorysy i przedmiary

Zmieniony wzór umowy

Zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiany w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie

Opis techniczny PW

Dokumentacja do zgłoszenia robót

PB-skan

Pozwolenie wodno-prawne

Zmieniona TOR

Zmieniony kosztorys - most

Zmieniony przedmiar - most

Kosztorys - droga

Kosztorys - most

Odpowiedzi na zapytania - 2

Odpowiedzi na zapytania - 3

Poprawiony przedmiar - most

Zgłoszenie robót - gaz m. Jasienica

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania