PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1625 TENCZYN – GLISNE I K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI: ZADANIE NR 1 – BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1961 ŁAPANÓW – KĘPANÓW – KOMORNIKI W KM 2+012 – 2+516 W MIEJSCOWOŚCI RACIECHOWICE, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Przedmiary i kosztorysy

Dokumentacja K1961

Część techniczna K1625

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - część 2