REMONT DRÓG POWIATOWYCH:
1) NR K1622 DĄBIE – SZCZYRZYC W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
2) NR K1626 KASINKA MAŁA – WĘGLÓWKA – KASINA WIELKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,0 KM
3) NR K1932 BANOWICE – BRZEZOWA – KORNATKA W MIEJSCOWOŚCI DROGINIA, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 400 M
4) NR K1943 KRAKÓW – ŚWIĄTNIKI GÓRNE – MYŚLENICE W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 1,2 KM
5) NR K1955 DOBCZYCE – SKRZYNKA – STADNIKI W MIEJSCOWOŚCI SKRZYNKA I STADNIKI, ODCINEK DŁUGOŚCI OK. 300 M

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Oferta cenowa wraz z załącznikami

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Przedmiary robót i kosztorysy

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania