Wykonawca przebudowy drogi nr K1925 od 17 sierpnia 2016 wprowadza objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku 1b. Te utrudnienia będą trwały około trzech tygodni. ZDP planuje zakończenie wszystkich związanych z przebudową drogi prac na koniec września. Liczymy na Państwa cierpliwość.