Przy drodze powiatowej Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Lipnik w okolicach skrzyżowania z inną drogą powiatową nr K1924 Lipnik – Kobielnik, powstała zatoka autobusowa wraz z ok. 150-cio metrowym odcinkiem chodnika.

Wartość robót: ok. 98 tyś zł.

Więcej…

Zakończył się remont tzw. „chudego” mostu w miejscowości Stróża. Na płycie pomostowej wykonano izolację przeciwwilgociową oraz nową nawierzchnię jezdni. Poręcze zostały poddane piaskowaniu, a następnie pomalowano je zabezpieczając przed korozją.

Wartość robót: ok. 95 tyś zł.

Więcej…

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka. Przy drodze powiatowej nr K1925 w miejscowości Węglówka powstał chodnik dla pieszych o dł. ok 220 m, który jest kolejnym etapem i jednocześnie kontynuacją zakończonej w październiku budowy 440- sto metrowego odcinka chodnika.

Wartość robót: ok. 180 tyś zł.

Więcej…

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Przewidziane na ten rok prace związane z budową chodników zakończyły się.  W przyszłym roku, na przebudowywanym odcinku drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i docelowe oznakowanie. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Inwestycja uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 804 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.

Przedmiotem zakończonej inwestycji było wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym doświetleniem na północnej jezdni ul. J. Słowackiego, w rejonie włączenia ul. Żwirki i Wigury i mostu na pot. Bysinka. Zainstalowany zestaw obejmuje dwa aktywne znaki D-6 w kasetonach wraz ze świetlną, pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą, lampy typu LED doświetlające jednokierunkową jezdnię i rejon samego przejścia, oraz przyłącz. Inwestycja kosztowała ok. 47 tyś zł z czego ok. 27 tyś zł to środki Powiatu Myślenickiego, a pozostałe 20 tyś zł to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych.

Wartość robót: ok. 47 tyś zł.

Więcej…

Przy drodze powiatowej nr K1950 Siepraw – Grabie w miejscowości Siepraw powstaje chodnik o długości ok. 160 m. Przebudowa drogi oprócz chodnika obejmuje również elementy odwodnienia drogi.

Wartość robót: ok. 130 tyś zł.

Więcej…

Trwają prace remontowe na tzw. „chudym” moście w miejscowości Stróża. Roboty obejmują sfrezowanie starej nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty pomostu, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz piaskowanie i malowanie poręczy.

Wartość robót: ok. 95 tyś zł.

Więcej…

Zakończyły się prace na ok. 800 metrowym odcinku drogi powiatowej K1960 w miejscowości Kawec. Inwestycja objęła wbudowanie nowej nawierzchni jezdni, oczyszczenie z wyprofilowaniem rowów przydrożnych oraz wycinkę zakrzaczeń wzdłuż drogi.

Więcej…

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Na dojeździe do mostu od strony Sułkowic wykonany został chodnik jednocześnie powstaje chodnik na dojeździe od strony Myślenic. Wykonywane są poszerzenia i elementy odwodnienia drogi. Na moście pojawiła się nowa płyta pomostu wraz z kapami chodnikowymi i deskami gzymsowymi.

 

Więcej…

Zakończyły się prace na drodze powiatowej nr K1925 w miejscowości Węglówka. Kolejna droga powiatowa zyskała ok. 440-sto metrowy odcinek wyposażony w chodnik dla pieszych i poszerzenia jezdni.

 

Więcej…

Ruszyły prace w miejscowości Krzywaczka. Swoim zakresem  obejmują przebudowę odcinka drogi powiatowej nr K1940 w miejscowości Krzywaczka. Na odcinku o długości ok. 370 m wykonane zostaną chodniki z kostki bet. wraz z odwodnieniem oraz przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Ponadto odcinek ten zyska nową nawierzchnię bitumiczną, a skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1939K przebudowane zostanie na rondo. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 986 tyś zł.

Więcej…

Więcej artykułów…